Khadi info

AuroTrading

Importör och grossist av

Ayurvedisk kosmetika från Indien


Under supervision of

Lord Dhanvantari

Father and protector of Indian medical science and Ayurveda


---o--- Enterprises

Khadi rörelsen grundlades av Mahatma Ghandi redan på 1920-talet. Khadi är idag en företagsform som också fungerar som ett slags indisk Rättvise- och Fairtrademärkning. För att få kalla sig ett Khadi-företag förbinder man sig att arbeta enligt strikta riktlinjer, som ställs upp och kontrolleras av den statliga myndigheten KVIC (Khadi and Village Industries Commision). Några av huvudpunkterna är:


  • Det sociala perspektivet - Att skapa arbetstillfällen på landsbyggden
  • Det ekonomiska perspektivet - Att tillverka bra och konkurrenskraftiga produkter samt fördela vinsterna på ett rättvist sätt.
  • Det stora perspektivet - Att skapa oberoende hos de involverade människorna och bygga upp en stark samhörighet bland dem.


Gemensamt för flertalet Khadiföretag är att de är mycket arbetskraftsintensiva. I denna industrialiseringens tid, passar det således synnerligen bra för ett så tätbefolkat land som Indien att premiera just denna typ av tillverkning. Därför får man också tillgång till ett visst statligt stöd, för att starta och driva ett Khadiföretag.


Mahatma Ghandi och Khadi: Själva ordet Khadi refererar till det hemvävda tyg som Ghandi ansåg att alla indier borde klä sig i, istället för de importerade, brittiska tyger som ansågs moderna i 1920-talets Indien. Ghandi förgick själv med exempel och spann sin egen tråd och vävde sitt eget tyg på traditionella redskap. Han förordade också att alla indier borde spendera en liten stund varje dag med att tillverka sina egna kläder. Detta var en liten del i den folkrörelse som ledde till att Indien kunde enas och frigöra sig från förtycket och det ekonomiska utnyttjande som det brittiska imperiet utgjorde.


Idag är en ny folkrörelse på uppgång i Indien. Denna gången handlar det om att komma till rätta med den utbredda korruptionen och bygga upp en indisk välfärdsstat. Sedan valet 2014, där Narendra Modi valdes till premärminister, har Indien för första gången i modern tid en regering som de själva anser helt fristående från det brittiska kolonialväldet. Regeringen Modi har snabbt blivit mycket populär, särskilt bland den snabbt växande, medvetna, medelklassen.


Det är också bland denna växande medelklass som Khadiprodukter blivit allra populärast. De är stolta över över kunna förvalta det vediska arvet, att vara medborgare i världens största demokrati, att få vara med att bygga ett nytt och rättvisare Indien.


Idag är det dock inte många människor som väver tyg till sina egna kläder men att köpa och använda dessa underbara och inhemskt producerade varor, blir deras sätt att stötta den gryende rörelsen mot det Nya Indien.

Foto: John Rosencranz

(www.johnrosencranz.se)

---o--- 2016